Đất nền Long An – Miếng mồi ngon cho các nhà đầu tư